Els arbres robustos són millors i més resistents al canvi climàtic. L'objectiu per als propers 20 anys és fer que els 200.000 arbres que hi ha a la ciutat siguin de més qualitat. El més important és que la seva copa actuï bé i cobreixi la superfície de Barcelona. Ara la ciutat, comptant els espais forestals, està coberta per arbres en un 25 %. L'objectiu del nou Pla director de l'arbrat és augmentar la cobertura de la ciutat en un 5 %. I no es farà amb més arbres, sinó amb arbres millors. FREDERIC XIMENO, Comissionat d'Ecologia "Si fem noves 'peatonalitzacions' i nous espais on el verd hi té cabuda farem tot el que faci falta perquè aquest nous espais també tinguin el verd en el seu concepte. Però l'objectiu central no és incrementar molt el nombre d'arbres, sinó tenir més biomassa més cobertura i un verd més robust a la ciutat. Volem arbres més reobustos i no molts petits arbres." Per aconseguir tenir arbres més resistents, cal que la diversitat de les espècies vagi a més. Com més espècies diferents hi hagi, s'evitarà, per exemple, que una plaga pugui afectar molts arbres. Per tant, un altre objectiu del nou pla és que en 50 anys no hi hagi cap espècie que superi el 15 % de la població total d'arbres. Als anys 90 el plàtan representava el 50 %, ara la seva presència s'ha reduït al 30 % i acabarà sent del 15 %. Per aconseguir els objectius, el Pla director de l'arbrat preveu uns 9 milions d'euros anuals, el que suposa un 16 % més del que s'invertia fins ara.

Els plàtans eren l’arbre més comú a Barcelona. Als anys noranta suposaven el 90 % de la població d’arbrat. Ara la seva presència ja s’ha reduït al 30 % i l’objectiu és que acabin sent només el 15 %.

De fet, segons el Pla director de l’arbrat 2017-2037, que s’ha presentat ara, l’objectiu és diversificar les espècies que hi ha a Barcelona i aconseguir que cap suposi més del 15 % de la població d’arbres. Així la massa d’arbres serà més resistent de manera que, per exemple, en cas que hi hagi una plaga d’una espècie específica, no afecti gaires exemplars.

Un altre dels punts del Pla d’arbrat és potenciar que els arbres siguin de millor qualitat, més robustos. Així seran més resistents al canvi climàtic.

Amb aquestes modificacions els arbres seran de més qualitat, per tant tindran copes més grosses i sanes i això permetrà cobrir més superfície de la ciutat. Actualment, comptant la zona forestal, el 25% de la superfície de Barcelona està coberta d’arbres, i l’objectiu del pla director és arribar al 30 %, és a dir, arribar a un 5 % més. Tot i això, el consistori vol assolir aquesta fita sense plantar més arbres, i posar-ne només els que es necessitin en noves places que es puguin crear.