Les principals propostes recollides en la jornada són la dotació d’aquest espai de serveis com lavabos, jocs infantils i instal·lacions esportives per a la gent gran. Una de les reclamacions amb més pes és la de compatibilitzar els recorreguts per a vianants amb el pas dels ciclistes i els patinadors.

El procés participatiu ha estat conduït de manera externa a l’Ajuntament, mitjançant el col·lectiu Raons Públiques, especialitzat en participació ciutadana en la construcció de l’espai públic, i el grup La Col, format per un conjunt de joves arquitectes de Sants que han participat també en la rehabilitació del Bloc 11 de Can Batlló.

La intenció del consistori barceloní és tenir redactat el projecte executiu, en què es consideraran les propostes dels veïns, durant el període en què es facin les obres de transformació del carrer d’Antoni de Capmany en carrer de vianants. Un projecte que preveu millorar l’accessibilitat al calaix de vies mitjançant rampes, escales mecàniques i ascensors en diferents punts.