A partir de l’1 de maig els malalts crònics o amb una patologia greu de llarga durada només hauran de pagar el 10% dels medicaments. El límit màxim d’aportació mensual serà de 8,26 euros per pacient mentre duri la situació de fragilitat de la persona. Els sol·licitats hauran de tenir una renda bruta màxima de 24.000 euros a l’any.

La persona sol·licitant haurà d’acreditar els requisits següents: tenir una patologia greu de llarga durada o malaltia crònica, tenir reconegut un grau de disminució igual o superior al 65%, disposar d’una renda familiar bruta màxima de 24.000 euros a l’any o presentar una situació econòmica i social per la qual les despeses per l’accés als fàrmacs comportin una situació de vulnerabilitat en el dret a la salut.

Les sol·licituds s’hauran de presentar als centres d’atenció primària. L’atorgament de la reducció tindrà una durada màxima de tres anys. Un cop passi aquest temps s’haurà de demanar la renovació de la sol·licitud.