L’estudi reflecteix l’evolució dels factors de risc -tabaquisme, alcohol, drogues i conductes de risc sexuals en adolescents de Barcelona des de l’any 87 fins a l’actualitat. Amb aquesta sèrie es pot concloure que el consum de tabac entre els estudiants de segon d’educació secundària obligatòria ha baixat del 12,6% al 1987 fins al 6,1%. Dels milers de dades, se’n desprèn que tenir amics fumadors o un rendiment escolar baix, són factors que es relacionen amb el consum de tabac. De la mateixa manera, els nois que fumen habitualment també presenten més risc de consumir cànnabis i emborratxar-se, almenys un cop a la vida.

Programes preventius de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Des de fa anys l’ASPB desplega programes preventius sistemàtics als centres educatius com ara el Classe sense fum o el Passo de fumar. Les dades demostren que un 20% dels joves que reben suport per deshabituar-se del tabac ho acaben deixant. Una de les iniciatives que més eficàcia ha mostrat són els programes per deixar el tabac adreçats a personal docent i no docent dels centres educatius perquè sovint generen un efecte multiplicador en els joves.