La crisi fa que la gent valori més el que té. És l'explicació del govern municipal a una enquesta de qualitat de la ciutat que, amb la situació actual, presenta indicadors favorables. Els barcelonins puntuen amb un 7,7 la satisfacció de viure a la ciutat, la nota més alta des que es fa l'enquesta. Els ciutadans també valoren amb nota la facilitat per desplaçar-se per Barcelona. El metro és el que puntua més, amb un 7,8, el Bicing puja un punt i arriba al 6,5 de valoració. El cotxe, el pitjor en nota, passa però del suspens al 5,8. Els serveis urbans també reben bona puntuació. La recollida d'escombraries és la més ben valorada i gairebé frega el 7. Passa el mateix amb l'enllumenat i, fins i tot, les obres al carrer ja no suspenen i obtenen un 6. Però no tot són indicadors positius. Mentre que l'oferta d'habitatge aprova, suspen amb poc més d'un quatre els preus del lloguer, de compra i les promocions d'habitatge públic. També s'emporten mala nota el suport de l'Administració a l'ocupació i la facilitat per trobar feina, que no arriben al 4. Pel que fa a la seguretat, el nivell de victimització baixa i els barcelonins diuen sentir-se segurs a casa seva. Puja també la sensació de seguretat al centre de la ciutat tant de dia com de nit, una dada que en l'última enquesta no arribava a l'aprovat.

Segons el govern municipal, els barcelonins “es consideren persones afortunades tant en la vessant més personal com pel lloc on viuen”. Aquesta és la lectura que fa el consistori de l’enquesta de qualitat de vida de 2012, en què la majoria d’indicadors han rebut la millor valoració dels últims vuit anys tant en habitabilitat (transport, circulació, habitatge) com en entorn (urbanisme, neteja i medi ambient) i segons la qual els barcelonins també valoren millor que en les darreres legislatures els serveis sanitaris i educatius, la seguretat i els serveis a les persones.

El cert és que les dades són les millors dels darrers anys, però la ciutat continua suspenent en els mateixos problemes que les enquestes anteriors. Per exemple, el percentatge de persones a l’atur (en situació de cerca de feina) es manté (era del 78% el 2008 i és del 77% en l’actualitat), de manera que continua sense resoldre’s el problema de la desocupació a Barcelona. En relació amb aquesta qüestió, els habitants de la ciutat donen un suspens a les vies d’accés a la informació d’oportunitats laborals i formatives (un indicador que empitjora unes dècimes respecte de 2008) i també posen mala nota, un 3,8,  a les polítiques de suport a l’ocupació (una puntuació que també empitjora) i a la facilitat per trobar feina, que suspèn amb un 3,2 i cau respecte de la darrera enquesta. Aquesta situació fa que hagi augmentat un 7% el nombre de persones que es plantegen l’autoocupació com a alternativa i que posaria un negoci a la ciutat.

Pel que fa a l’habitatge, la valoració general d’aquest indicador augmenta, però la ciutat continua rebent mala nota pel que fa als preus del lloguer (un 4,4); als preus de compravenda, que tot hi haver-se abaratit, suspenen amb un 4,3 i a la promoció pública d’habitatges (4,3). Vinculat a l’elevat preu de l’habitatge, tant de compra com de lloguer, està un altre indicador: el de la intenció dels barcelonins de canviar d’habitatge. A la ciutat se situa ja en un 86% el nombre de persones que no tenen previst canviar de casa o pis, un 2% més que en l’enquesta anterior.