L’oferta per al proper curs escolar 2013-2014 és d’un total de 1.066.228 places, en comparació amb les 1.060.028 del curs anterior. L’educació secundària obligatòria també presenta un increment respecte a l’any passat, amb un total de 314.080 places, 1.200 més que l’oferta del curs 2012-2013. Per contra, el segon cicle d’educació infantil, P3, és el que menys creix de les tres etapes educatives. És el segon any consecutiu que el curs de P3 ofereix menys places i el principal motiu n’és la davallada demogràfica, que fa que hi hagi menys nens a escolaritzar, i l’evolució negativa del padró.

A Catalunya, com cada any, la majoria de sol·licituds de preinscripció seran per al primer curs d‘educació infantil de segon cicle, que és quan els nens comencen a assistir a les escoles, i el primer curs d’ESO, que és quan inicien els estudis als instituts.

L‘Ajuntament de Barcelona ha tornat a posar a disposició de les famílies que ho desitgin el web www.bcn.cat/educacio per informar del procés de preinscripció i trobar tota l’oferta formativa dels centres educatius de la ciutat. Tota la informació sobre el procés de preinscripció també es pot trobar als webs del Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament d’Ensenyament.

El més valorat a l’hora de triar un centre educatiu

Abans del període de preinscripció, els centres han organitzat trobades, visites i jornades de portes obertes perquè les famílies en puguin conèixer el funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun. Segons una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió, els aspectes que les famílies consideren més importants en relació amb els centres educatius són, en primer lloc, el projecte educatiu, seguit del professorat, la direcció, les instal·lacions i els serveis complementaris.

En la preinscripció 2013-2014 es mantenen els mateixos criteris d’admissió d’alumnes del curs anterior. Es tindrà en compte si l’alumne té germans ja escolaritzats al centre o si el pare o la mare hi treballen. També es valorarà la proximitat del domicili familiar al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball dels pares, així com també la renda anual de la unitat familiar, i en el cas del batxillerat, l’expedient acadèmic.