El Palau Macaya va ser en un principi una residència familiar. És obra de l'arquitecte Puig i Cadafalch, i es va construir entre 1898 i 1901 L'any 1947, la Caixa d'Estalvis va adquirir la finca modernista i la va destinar a usos socials. Més endavant es va convertir en l'embrió dels actuals CaixaForum i CosmoCaixa. Ara, un cop restaurada, acull un projecte nou. FRANCESC VENTURA, director “El Palau Macaya s’ha definit com un espai de diàleg, de reflexió, de generació de coneixement... de trobada de múltiples agents, tots els agents que estan compromesos amb l’acció social, tant entitats socials, com poden ser empreses, com pot ser l’Administració. I el que pretenem és generar coneixement, però no únicament perquè el coneixement es quedi en teoria, sinó que després s'acabi fent difusió d’aquest coneixement. Per tant, que hi hagi una transferència, del coneixement. I nosaltres actuem com a catalitzadors, i que sigui aquest coneixement, serveixi, per ajudar a definir polítiques públiques. Organitzem actes propis, però també acollim actes que puguin organitzar altres entitats, i quan els organitzen altres entitats el que fem nosaltres, des del moment en què som connectors, permet fer-ne una major difusió i enriquir al final el diàleg o l’acte que hi hagi amb altres visions. El que pretén és que sigui un espai de diàleg i de reflexió, de generació de coneixement, que hi hagi una transferència i, en definitiva, per ajudar a buscar models de societat que promoguin una major equitat, que promoguin una major convivència, una major gestió de la diversitat i, en definitiva, promoguin un major benestar de la societat amb criteris de sostenibilitat, tant econòmica, com ambiental, com social.”