En un comunicat fet públic al seu web, l’entitat parla de “dificultats d’ordre econòmic, que impedeixen la gestió diària i el manteniment dels programes” que han obligat la direcció del centre a rescindir el contracte laboral de tot el personal de l’entitat. Els efectes de la crisi econòmica posen fi a gairebé de tres dècades de funcionament del centre, que va néixer amb el compromís de ser un pont de connexió entre la societat i la cultura catalanes i la Unesco.

L’entitat valora molt positivament el balanç obtingut, tant en l’àmbit local com internacional. El comunicat parla de “les relacions oficials amb la Unesco i amb l’ECOSOC de les Nacions Unides són només un exemple de l’ampli ventall de relacions i actuacions internacionals del centre”. Afegeix que les circumstàncies de crisi econòmica que viu la Catalunya i les dificultats de gestionar adequadament les activitats del centre en aquest context, “han obligat a prendre una determinació que, lluny de la voluntat de totes les persones implicades, posa fi a les actuacions regulars del Centre Unesco de Catalunya.”