Un de cada quatre comerços de la ciutat té pèrdues i els botiguers mantenen aquests establiments oberts invertint-hi recursos propis o familiars. Un esforç que fan perquè confien que la situació canviï. Segons l'Indicador de Comerç de Barcelona el sector comença a donar lleus símptomes de millora. El primer i més important, la caiguda de vendes fins ara imparable, s'està alentint. VICENÇ GASCA, president de la Fundació Barcelona Comerç "És que quan baixaves, abans, era una caiguda lliure, i ara sembla que s'ha obert el paracaigudes i la caigua de les vendes s'ha apaivagat, i esperem que es pugui aterrar tranquilament. Fem aquesta aportació de diners del nostre patrimoni perquè estem convençuts que ja hem tocat fons." L'estudi, realitzat a través de 500 entrevistes a comerciants de 17 eixos de la ciutat, també avalua l'impacte del nou IVA a la ciutat. La majoria, el 64%, ha repercutit l'augment en el preu. Però gairebé el 25% dels botiguers enquestats han assumit l'encariment en detriment del marge de beneficis, i en un de cada 10 casos han estat els proveïdors els que han encaixat el nou tribut. Bona part dels botiguers que no han tocat preus, ho faran al gener. El sector de l'alimentació és el que més ha decidit repercutit l'increment. El nou IVA també ha alterat el comportament dels consumidors. JOSEP FRANCESC VALLS, professor d'ESADE i coautor de l'estudi "En el mes d'agost les vendes han crescut per aquest efecte de l'avenç de les compres, en dos sectors: l'equipament personal i l'altre respecte al lleure, sobretot viatges." Totes les esperances dels botiguers estan fixades ara en la campanya de Nadal.

La majoria de negocis a Barcelona, en concret el 64% dels comerços han apujat el preu dels productes, percentatge que arribarà al 70% a partir del gener. El 24,7% dels comerciants han assumit ells mateixos l’augment de preus, a costa del marge de benefici seu o dels proveïdors. L’estudi també apunta a la preocupació que hi ha entre els comerciants, ja que un de cada quatre comerços de Barcelona té pèrdues, que supleix amb recursos propis o familiars, i està en espera que la situació millori, ja que el sector creu que s’ha tocat fons.

La majoria dels comerços han detectat que els seus clients van avançar les compres a l’agost, abans de la pujada de l’impost, i el sector d’oci i cultura ha estat on es va produir més avançament de les compres, seguit de serveis professionals i equipament de la llar, cosa que va fer augmentar les vendes.