Experts en política penitenciària demanen que es millori el contacte de les mares que estan a la presó amb els seus fills

i s’impulsin nous mecanismes. L’autora de l’estudi, la professora de dret processal de la UAB Carmen Navarro, assegura que “les conseqüències de l’empresonament són nefastes” per als fills i per això aposta per aplicar algun tipus d’alternativa a la privació de llibertat com ara incentivar el tercer grau penitenciari i, en els casos en què sigui evitable l’empresonament, “garantir que els contactes siguin fluids i en les condicions adequades”.

A través de les entrevistes realitzades durant l’estudi, l’informe detalla que la majoria de dones consideren que l’ambient que es respira als locutoris on es fan les comunicacions orals o a les sales de “vis a vis” familiars no és el més idoni per a un nen. A més, remarca que cal tenir en compte les hores de desplaçament fins a la presó i l’espera. En aquest sentit, l’estudi conclou que cal posar atenció sobre la llunyania del centre penitenciari on la mare compleix condemna i el lloc on viuran els fills durant l’empresonament.

Quin és el perfil de la dona privada de llibertat?

Les dones representen el 6,82 % de la població reclusa

i la majoria es troben entre els 18 i els 40 anys (58 %). Per tant, són perfils joves i en edat reproductiva. Normalment tenen més d’un fill a càrrec però, segons Navarro, el 76,94 % són monoparentals, és a dir que són solteres, divorciades o separades. Pel que fa la nacionalitat, n’és majoritària l’espanyola, tot i que també hi ha una presència important d’estrangeres ja que se situen al voltant del 36,61 %. Destaca, sobretot, la representació d’ètnia gitana.

L’estudi també constata que el fet d’haver partit violència està relacionat amb l’historial delictiu de les dones privades de llibertat. Així, més del 80 % a Espanya ha sofert violència abans de la comissió d’actes delictius; el 68 % de les dones han estat víctimes de violència de tipus sexual; el 59 % de les dones van sofrir violència en l’àmbit familiar, mentre que un 25 % van ser víctimes d’abusos quan eren menors d’edat. Segons un estudi del 2014 fet a Brians 1, un 44 % de les dones empresonades van rebre maltractament físic; un 56,9 %, psicològic, i un 24 % havia estat víctima d’abús sexual.