L’interès per les drogues noves disminueix i també usar-les com a adulterants de les drogues majoritàries –èxtasi, amfetamina, cocaïna i LSD- i, per tant, són més pures. És la principal conclusió de l’informe anual del Servei d’Anàlisi de Substàncies d’Energy Control, l’associació dedicada a la reducció de riscos en el consum de drogues. L’estudi s’ha fet a partir de les mostres processades durant el 2018.

L’ús d’adulterants es redueix un 69 % en dos anys

En els últims dos anys el nombre de mostres adulterades ha disminuït un 69 %. Malgrat que s’han seguit detectant, el fenomen ha disminuït notablement respecte a altres anys. En conseqüència, les alertes per substàncies potencialment tòxiques també s’han reduït dràsticament. En total, al llarg del 2018 es van detectar 104 mostres amb drogues noves i es van identificar un total de 38 substàncies diferents.

Les drogues noves són substàncies de creació recent que passen del laboratori al carrer sense que hi hagi cap tipus de test sanitari. Són drogues que es comercialitzen soles aprofitant que encara no han estat fiscalitzades i que s’utilitzen per alterar les drogues tradicionals. El  consum de les anomenades drogues emergents és “residual” en comparació amb substàncies com l’alcohol o les drogues clàssiques, perquè n’hi ha una “alta disponibilitat” a Catalunya. No obstant això, la coordinadora de l’estudi, Mireia Ventura, alerta que la producció està girant cap a substàncies cada cop més perilloses com opiacis i cannabinoides sintètics. Per això, adverteix que “caldrà vigilar-ne l’aparició en els propers anys”.

El perfil del consumidor

L’any 2018 es van recollir i analitzar un total de 2.428 mostres de substàncies psicoactives a Catalunya. El servei d’anàlisi de Barcelona va rebre 861 visites, un 29 % més que l’any anterior, i també es va contactar amb 963 persones als punts d’atenció a locals d’oci nocturn i festivals.

La mitjana d’edat de les persones que contacten amb els estands nocturns és de 25 anys i més de la meitat són homes. En canvi, la mitjana d’edat de la persona que contacta directament amb la seu d’Energy Control és de 35 anys i la proporció d’homes és encara més alta, el 80 %. La majoria, dos de cada tres, compra les substàncies a través d’internet perquè el preu és molt baix.

El 86 % dels consumidors afirmen que barregen diverses substàncies quan surten de festa i el 60 % creu que no repercuteixen en el seu dia a dia.