L’informe anual del Servei d’Anàlisi de Substàncies, realitzat per Energy Control, posa de manifest que l‘interès per les drogues noves ha disminuït, així com també fer-les servir com a adulterants de les drogues majoritàries. Els últims dos anys, el nombre de mostres adulterades ha disminuït un 69 %. Malgrat que s’han seguit detectant, el fenomen ha disminuït notablement respecte a altres anys. En parlem amb el sotsdirector General de Drogodependències del Departament de Salut, Joan Colom