Les denúncies per violència masclista no paren de créixer. A l’àrea metropolitana de Barcelona, el 2022 se’n van presentar 9.184, un 3,3 % més que el 2021. Són xifres recollides en el primer informe de l’Observatori Metropolità de Gènere, que també reflecteixen que l’any passat es van demanar 2.394 ordres de protecció i la majoria, un 60 % (1.438), es van denegar. La xifra de negatives a Catalunya és més baixa, ronda el 52 %, mentre que al conjunt de l’estat es van concedir el gruix de les sol·licituds, un 68 %.

Denegació d’ordres per sobre de la mitjana

A l’hora d’interpretar per què a Barcelona es deneguen més ordres de protecció que a la resta del territori, la Núria Garcia, tècnica responsable de l’Observatori Metropolità Gènere, apunta que depèn molt de cada jutge decidir si les ordres tiren o no endavant i admet que el criteri de cadascú pot marcar que la decisió es decanti en una direcció o una altra.

Un 44 % dels processos s’arxiven

Pel que fa a la manera com acaben els processos judicials, només el 9,7 % finalitzen amb sentència i, d’aquests, el 82 % tenen sentència condemnatòria. Destaca també que el 44,4 % dels casos acaben amb sobreseïment i s’arxiven les actuacions. L’informe recull que quan un assumpte judicial no es conclou eventualment ni s’acaba amb sentència s’eleva a un altre òrgan judicial competent. Va passar el 2022 en el 30 % dels processos de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest informe també recull dades de l’Institut Català de les Dones, concretament el nombre de trucades al telèfon 900 900 120, una línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista. A Catalunya, el 2022 es van fer 12.389 trucades, la majoria en períodes de vacances, estiu i Setmana Santa.

Primer balanç amb dades de Barcelona

L’Observatori Metropolità de Gènere va néixer el 2021 impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, arran de la necessitat detectada per part dels municipis metropolitans d’obtenir dades sobre la desigualtat de gènere en diversos àmbits de la societat, indiquen des de l’entitat.