(ACN) Un equip d’investigadors liderat per la doctora Victòria Puig, de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), en què també ha participat el Centre de Regulació Genòmica (CRG), ha descobert noves dianes terapèutiques per tractar els dèficits de memòria en la síndrome de Down. Els investigadors han estudiat les bases neurals de la discapacitat intel·lectual en ratolins amb aquesta alteració genètica i han detectat que les xarxes neuronals rellevants per a la memòria i l’aprenentatge estan massa activades i que la connectivitat dels circuits és deficient. L’estudi ha identificat biomarcadors que poden predir els dèficits de memòria dels ratolins i que es corregeixen amb un tractament crònic amb un component natural del te verd.

“Aquests resultats suggereixen que tant la hiperactivitat de xarxes neuronals com les deficiències en la connectivitat de circuits cerebrals específics són possibles mecanismes disfuncionals que contribueixen als dèficits de memòria en la síndrome de Down i, per tant, obren noves possibilitats terapèutiques per al tractament de la discapacitat intel·lectual”, explica la doctora Victòria Puig, investigadora del grup de Farmacologia Integrada i Neurociència de Sistemes de l’IMIM.

Un component del te verd, clau en el tractament

Els investigadors han observat que l’activitat neuronal durant el son també està alterada i probablement interfereix en la consolidació de la memòria. Els dèficits de memòria dels ratolins es corregeixen amb un tractament crònic amb un component natural del te verd (gal·lat d’epicatequina), que se sap, per altres estudis, que millora la funció executiva en adults amb síndrome de Down.

Fins ara se sabia que els dèficits cognitius en la síndrome de Down estaven associats a determinades alteracions a nivell molecular i cel·lular derivades de la trisomia del cromosoma 21. Aquestes mesures són estàtiques i feia falta una descripció més funcional i dinàmica de l’activitat cerebral. Només es disposava d’informació indirecta fruit d’estudis de neuroimatge en humans. Aquesta és la primera vegada que s’estudia com es comporta el cervell en ratolins, a nivell funcional, en condicions de trisomia, i com respon al tractament crònic amb gal·lat d’epicatequina.

La síndrome de Down, principal causa de discapacitat intel·lectual

La síndrome de Down és una alteració genètica que es produeix per la presència d’una còpia extra del cromosoma 21. Per això aquesta síndrome també se la coneix com trisomia 21. És la principal causa de discapacitat intel·lectual i l’alteració genètica humana més comuna. Es calcula que a l’estat espanyol unes 34.000 persones tenen síndrome de Down.