Infants d'una escola jugant a l'aire lliure
Foto: Paula Jaume

El curs 2023-2024 preveu una nova baixada de ràtios a les aules. Serà el segon curs amb una reducció d’alumnes a educació infantil 3 (I3) amb 20 alumnes o menys a les aules. Es calcula que se’n beneficiaran 87.757 infants. Segons el Departament d’Educació, el 91,3 % de les classes d’I3 i I4 dels centres públics tindran una ràtio de 20 o menys alumnes (un 86,1 % l’any passat).

Segons Educació, hi ha centres on no es poden complir aquestes ràtios per qüestions d’espai; representen el 8,7 %. Això passa a escoles d’alguns barris de Barcelona, de l’Hospitalet i de l’àrea metropolitana de Barcelona en què hi ha més alumnat i hi manquen espais. Excepcionalment les ràtios poden arribar en alguns centres a 23 alumnes com a màxim.

Menys alumnes a I3

A Barcelona començaran a escola al setembre a I3 336 infants menys que al curs anterior. L’oferta inicial per al curs 2023-2024 a I3 és de 11.948 places, de les quals 5.801 són a centres públics i 6.147 són a centres concertats, i s’estima una demanda de 10.416. 

A Catalunya les xifres són les següents:

S’obren nous bolets a Barcelona

Per necessitats d’escolarització, el Consorci d’Educació obrirà grups adicionals a tres escoles. Tindran bolets els següents centres:

  • l’Escola Francesc Macià (Sants-Montjuïc)
  • l’Escola El Sagrer (Sant Andreu)
  • l’Escola Reina Violant (Gràcia).

També es començarà una segona línia estructural a l’Institut Escola El Molí (Nou Barris). 

Noves escoles i instituts a Barcelona

A Barcelona hi haurà dues escoles concertades que s’incorporaran al sistema públic el proper curs, l’Escola Segre (ara Salesianes Sant Andreu) i l’Escola Sant Felip Neri. A més s’estrenarà un centre molt esperat, l’Institut Vallcarca.

El curs 2013-2014, la mitjana d’alumnes a les aules era de 23,5 i per al curs que ve serà de 18,5 a Catalunya. La ràtio baixa en cinc alumnes per aula en 10 anys. La reducció de les xifres de cada grup ve afavorida també per la baixada de la natalitat. Per exemple, el curs vinent hi haurà 57.459 alumnes que entraran a I3 i suposen 1.967 alumnes menys que el curs actual. També hi haurà 3.057 estudiants menys que entraran a 1r de l’ESO.

Reserva diferenciada de places per NEE-A i NEE-B

Una de les novetats del procés de preinscripció de l’etapa obligatòria serà la reserva diferenciada de places per a alumnes amb necessitats educatives especials. Es diferenciarà la plaça per (NEE-A) quan és per qüestions de salut i són places que les assigna l’EAP (els equips d’assessorament psicopedagògic). Aquestes places quedaran reservades fins a la matrícula.

Pel que fa als alumnes NEE-B (qüestions específiques com pot ser la vulnerabilitat), les places queden reservades fins a l’inici de curs per donar resposta a la matrícula viva durant les vacances.