La Creu Roja alerta d’un creixement de la pobresa energètica entre les persones que atén l’entitat. Ha augmentat més de 20 punts en els últims cinc anys, segons un comunicat fet públic aquest dilluns. Ha passat d’un 58 % dels habitatges el 2013 a un 79,3 % el 2018.

En el text, Creu Roja explica també que durant el 2018 ha ajudat més d’un miler de persones. Ho ha fet amb subvencions per pagar factures i combustible, auditories ambientals i lliurament de kits i electrodomèstics eficients per promoure l’estalvi. I d’altra banda,  mitjançant l’adquisició d’hàbits energètics, capacitació en matèria d’energia i dotació de recursos per reduir l’impacte d’aquest problema i millorar  el confort a les llars.

Creu Roja afirma que la pobresa energètica és un fenomen a l’alça a tot Catalunya. Cita l’Enquesta de Condicions de Vida del 2018, que acaba de publicar l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i que indica que el percentatge de persones que no poden mantenir l’habitatge a temperatura adequada ha augmentat del 6,3 % al 8,8 %.