A Barcelona hi ha cinc estacions com aquesta que mesuren la qualitat de l'aire. Segons les dades mitjanes d'aquestes estacions, la contaminació atmosfèrica s'havia anat reduint des del màxim assolit l'any 2006, però l'any passat va tornar a augmentar. Sobretot les micropartícules de pols en suspensió, que surten dels tubs d'escapament dels vehicles i també de les obres. Però també els òxids de nitrogen, produïts sobretot pels motors dièsel. XAVIER QUEROL, bioquímic i investigador de l'IDAEA-CSIC "Aquest increment que s'observa del 2010 al 2011, sobretot l'atribuïm a efectes meteorològics. En aquest sentit, el 2010 va ser un any amb vents marcats que van dispersar molt la contaminació de Barcelona i el 2011 va ser menys. Però les emissions més o menys estan constants." El problema és que, en òxids de nitrògen, Barcelona fa anys que supera el valor límit de protecció de la salut establert per la Unió Europea, sobretot en determinats punts de la ciutat. XAVIER QUEROL, bioquímic i investigador de l'IDAEA-CSIC "La directiva 2008/50 de la Comissió Europea el que diu és que, si a una ciutat una de les estacions supera, tota la zona de qualitat de l'aire supera. Per tant, aquests valors mitjans no reflecteixen realment els punts màxims de contaminació que hem pogut tenir." Per reduir la contaminació, 125 ciutats europees tenen restringit l'accés al centre dels vehicles més contaminants, que sovint són els més antics i els que circulen durant més hores al dia. El pla estatal de millora de la qualitat de l'aire preveia mesures com aquesta, però amb el canvi de govern no s'ha arribat a aplicar. Pel que fa a la Generalitat, que és qui té les competències, el decret de mesures per reduir la contaminació està pendent d'aprovar des de l'any passat.