És una pràctica habitual a Barcelona entre turistes i també locals. Des fa uns mesos els informadors ambientals treballen per eradicar-la a l'Eixample. Donar de menjar als coloms és la causa principal de la superpoblació d'aquesta espècie i perjudica la salut dels animals. La ciutadania cada vegada n'està més conscienciada, tret d'excepcions. MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ "En el meu cas ha estat una cosa molt puntual, avui ens ha donat per aquí, però normalment no ho fem, però també penso que tenen dret a viure com uns essers vius que són."Actualment la població de coloms a l'Eixample és d'uns 3 mil exemplars per quilòmetre quadrat i l'òptim seria reduir-la a la meitat. Per això els informadors treballen en aquest districte. En el conjunt de la ciutat la situació ha millorat molt. El 2007 n'hi havia 256.000 i el 2010, quan se'n va fer el darrer cens, el nombre de coloms va baixar fins a 110.000. El mètode més efectiu és no alimentar-los. TOMÀS MONTALVO, responsable del programa de control d'aus urbanes de l'ASPB "Hem dut a terme diferents projectes per reduir els recursos disponibles que és la manera més sostenible de reduir la seva població. Això s'està fent proves pilots que van començar al 2009a Sant Andreu, i ho estem intentant implementar a la resta de districtes." L'altre districte de la ciutat on la densitat d'aquestes aus és molt elevada és Ciutat Vella. Un dels punts més complicats és la plaça de Catalunya, on donar menjar als coloms és un reclam turístic. Per això l'Agència de Salut Pública no hi descarta implantar també la iniciativa.