Principalment, es tindrà en compte si  es tracta de persones grans, si hi ha membres amb discapacitat o tenen a càrrec menors d’edat.

Es tracta d’un acord a què han arribat l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi de Procuradors. En un comunicat, l’Ajuntament considera que “aquesta comunicació permetrà conèixer la situació familiar de les persones que seran desnonades i facilitarà la tasca dels serveis socials a l’hora de preveure si se’ls ha de buscar allotjament, magatzem de mobiliari o altres serveis de manera eficient per poder contribuir al fet que la situació d’estrès sofert per les persones afectades sigui com menys perjudicial millor”.

L’Ajuntament hi podrà actuar de manera preventiva

Els desnonaments per carència de pagament de les rendes del lloguer poden durar de tres a quatre mesos des de la interposició de la demanda fins a l’execució, mentre que les execucions hipotecàries són processos més llargs i complexos, que poden durar de dos a tres anys des de la interposició de la demanda. Amb aquest protocol, Serveis Socials podrà actuar de manera preventiva en els casos que consideri oportuns, abans no s’executin les sentències.