Sota aquesta gran caixa de formigó hi ha l'única part original de l'aqüeducte romà que portava aigua des del riu Besós a l'antiga Barcino. Té forma de canal i es va redescobrir el 2004. JORDI PETIT, arqueòleg i membre del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias "Abans de fer-se el rec comtal hi havia aquest aqüeducte que portava l'aigua a Barcelona. Per aquí hi havia un camí que, segurament, era el camí de servei per arreglar l'aqüeducte romà i posteriorment va passar a ser el camí de Santa Coloma." De l'antic camí medieval que connectava Santa Coloma amb Sant Andreu queden les restes d'un dels ponts fet de pedra i totxo. Estan amagades entre matolls i vegetació molt a prop de l'aqüeducte romà. Uns metres més enllà s'alçava el molí de Sant Andreu. Aquestes restes corresponen a la planta baixa del molí reconstruït al segle XVII i que va funcionar fins als anys 90. Feia servir l'aigua del rec per moure les moles i moldre el gra. JORDI PETIT, arqueòleg i membre del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias "Els molins eren reials, els controlava el rei. El rec també. Llavors, els andreuencs hi venien a moldre tot el blat i obtenir el menjar." Tot i que aquest terreny està protegit, és d'accés lliure. A més, tampoc no té un manteniment acurat. Per això el Centre d'Estudis Ignasi Iglésias reclama una solució. JORDI PETIT, arqueòleg i membre del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias "En un petit espai d'un 50 per 100 metres tenim dos mil anys d'història d'aigua de Barcelona concentrades en aquest petit tros. Seria interessant conservar-la." De moment, la natura segueix fent feina. Tot i que protegeix les restes de mirades indiscretes, el pas del temps també hi deixa petjada.