Les obres per consolidar l’estructura de l’església de Sant Rafael ja són un fet. L’Ajuntament ha iniciat el procés per recuperar la darrera peça de l’antic Institut Mental de la Santa Creu que quedava pendent de rehabilitar (la resta es va convertir en la seu del districte de Nou Barris).

L’església ha estat 33 anys en abandonament, mentre es buscava una solució. Finalment, s’ha arribat a l’acord perquè l’Ajuntament es faci càrrec de la primera fase d’obres, l’estructural, amb un pressupost d’1,9 milions d’euros. Un cop rehabilitades les façanes i els murs, a l’octubre, l’Arquebisbat condicionarà l’interior de l’edifici per convertir-lo en la nova seu de la parròquia de Sant Rafael.

130è aniversari de l’església del Mental

La rehabilitació de l’església del Mental coincideix amb el 130è aniversari de la seva inauguració, el 1889. L’estat de la parròquia va anar empitjorant amb el temps fins al punt de necessitar una actuació municipal urgent de neteja i protecció per risc de despreniments, ara fa quatre anys.

Acord entre Ajuntament i Arquebisbat

El projecte de rehabilitació de l’edifici és fruit de moltes negociacions entre l’Arquebisbat i l’Ajuntament per repartir i definir les inversions. “Ha estat un procés complicat amb l’Arquebisbat –explica Carles Izquierdo, conseller tècnic de Nou Barris- primer per poder revertir aquesta situació urbanística que tenien aquí i, per altre costat, per recuperar un símbol de Nou Barris molt patrimonial, també com demanava el barri i les entitats memorialístiques i de patrimoni del districte. Pensem que en qualsevol cas és un bon acord”.

En funció de l’acord, l’Ajuntament es fa càrrec de la rehabilitació estructural i de les façanes, ja que el temple forma part del catàleg de Patrimoni Històric i, a més, és i continuarà sent propietat municipal. L’interior de l’església, però, serà responsabilitat de l’Arquebisbat. L’ús de l’espai el tindrà la comunitat de la parròquia de Sant Rafael, ubicada actualment en un edifici proper en molt mal estat i amb moltes deficiències. “La  parròquia que tenim actualment no reuneix les condicions mínimes– explica Máximo Regrado, veí de la zona -a més, l’antiga església del Mental estava ja mig derruïda i al final acabaria pel terra.  Aquí hi ha un espai que si es recupera anirà molt bé per als qui ens agrada anar a missa i per al barri en general”.

El barri guanyarà un espai públic nou

L’Arquebisbat construirà també les oficines parroquials, que es faran darrere de l’absis de l’església del Mental, a l’espai que avui dia és un talús de zona verda. Aquests locals quedaran en un nivell semisoterrat i dona la possibilitat a l’Ajuntament de reurbanitzar aquest entorn de forma que la coberta de les oficines parroquials es convertirà en un espai públic nou de trobada. Aquest espai s’estendrà pel voltant de l’església i salvarà el desnivell existent amb el Mercat de la Guineueta i els blocs d’habitatges del costat.