A més d’instal·lar-hi 485 metres de tub de gran diàmetre i construir-hi els registres d’inspecció i neteja necessaris, les obres també han servit per consolidar els terrenys de la torrentera i millorar la urbanització i els accessos de l’avinguda d’Adrià Gual, entre els carrers de Salvador Alarma i d’Enric Clarassó. La nova claveguera és més superficial per facilitar-ne el manteniment i la connexió de nous tubs de desguàs.

La construcció de la nova claveguera es va projectar després de les actuacions d’urgència que van dur a terme els serveis municipals el 31 d’octubre passat, quan després d’unes fortes pluges es va enfonsar una part de la calçada a la cantonada del carrer d’Enric Clarassó amb l’avinguda d’Adrià Gual. El forat, de dos metres de profunditat i cinc de diàmetre, es va reomplir amb formigó pobre per tal d’estabilitzar els terrenys i les aigües residuals dels edificis més propers es van desviar provisionalment.

Durant les setmanes posteriors, els geòlegs i els topògrafs van estudiar el terreny per dissenyar l’estructura de les obres que finalment s’han dut a terme per reconstruir i reforçar el sistema de sanejament i drenatge de la zona.