El fenomen dels desnonaments sembla no tenir fre, ni tan sols relaxar-se. El nombre d’execucions hipotecàries a Espanya ha augmentat un 520% des de l’any 2007, quan van començar a notar-se la crisi econòmica. A Catalunya, l’any 2007 es van produir 2.671 desnonaments. El 2012 la xifra va ser de 13.914 execucions hipotecàries resoltes, amb el mateix nombre de persones (o més, ja que també hi ha famílies) expulsades de casa seva o locals de negoci.

Pel que fa a les execucions hipotecàries en tràmit tampoc no han deixat d’augmentar però, en aquest cas, la xifra inclou processos no tancats dels anys anteriors que s’acumulen. Així, si fa cinc anys hi havia 5.791 desnonaments en tràmit, l’any 2012 la xifra ascendia ja a 40.947.

L’informe del CGPJ no inclou dades de la província de Barcelona, ni tampoc de la ciutat (on un altre problema greu són els desnonaments per impagament de lloguer), però se’n desprèn que Catalunya és la comunitat més castigada per aquest fenomen. Pel que fa als casos pendents, tal com aquest dijous explicava BTV, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea pot aturar els casos en què hi hagi clàusules abusives, però alguns no es podran resoldre amb aquesta base legal.