Des que la crisi va esclatar l’any 2007, Càritas ha abordat de manera progressiva les qüestions que requerien una actuació més urgent: el suport alimentari, l’atenció a la infància i el servei d’assessorament a l’habitatge. Fa temps que l’entitat alerta de les conseqüències que l’atur té sobre milers de famílies a Catalunya i arreu de l’Estat espanyol, i aquest mateix any posaran fil a l’agulla amb el projecte Plataforma per a la Ocupació, que entrarà en funcionament a la tardor. L’objectiu és atendre persones en situacions d’atur de llarga durada, així com famílies en les quals cap dels seus membres no tenen ingressos i  tenen càrregues familiars. El programa no només preveu un pla d’inclusió laboral, sinó també un programa d’ocupabilitat amb què es vol formar persones que fa anys que no treballen perquè ampliïn coneixement i guanyin seguretat per intentar tornar a trobar feina, amb l’assessorament necessari. Càritas posa en marxa així una quarta branca d’acció social centrada en l’ocupació que va en la direcció contrària a la tendència de les administracions, que darrerament han reduït la dotació econòmica per als programes d’orientació laboral.

Entre les dades més destacables de l’informe presentat per Càritas, hi ha que el 70% de les persones ateses en edat laboral estan a l’atur (en molts casos de llarga durada), que en el 28% de les llars no hi ha cap ingrés econòmic i que el 54% de les famílies que demanen suport tenen fills a càrrec. En aquest sentit, el cardenal arquebisbe Lluís Martínez Sistach, ha alertat que una de cada tres persones ateses són nens i adolescents (Càritas de Barcelona va atendre 20.103 menors de 16 anys l’any passat), i que aquest col·lectiu pateix especialment les mancances provocades per la crisi i que la pobresa és cada vegada “més extensa, més intensa i més crònica”. Aquesta és una de les qüestions que preocupa en el si d’aquesta agrupació, ja que el 73% dels usuaris de 2012 havien demanat ajuda l’any anterior i han hagut de tornar-ho a fer.

Un dels serveis més nous que ofereix Càritas, el Servei de Mediació d’Habitatge, compleix un any i set mesos amb un balanç força positiu. Durant aquest temps, s’han resolt 454 casos entre els quals hi ha 315 desnonaments que s’han aconseguit evitar i s’han negociat un total de 68 dacions en pagament. L’entitat insisteix que l’acompanyament de les famílies requereix d’una llar per evitar el que anomenen “exlucsió residencial”. En aquest sentit, el servei ha multiplicat per quatre les ajudes a pagar l’habitatge respecte de l’any 2007, i el 2012 hi va destinar un total de 2 milions d’euros. Pel que fa al parc d’habitatges de lloguer social, han arribat a 238 habitatges i set centres residencials que permeten oferir un total de 1.346 places amb les quals podran assegurar aquest any almenys 612.000 pernoctacions. Els responsables del servei esperen ampliar el parc d’habitatge social de manera progressiva i arribar a més famílies.

En total, Càritas Barcelona va destinar 22,8 milions d’euros a l’acció social dels quals 3,8 es van invertir en projectes de famílies i infància; 3,3 en projectes de persones sense llar i habitatge; 3,6 en la cobertura de necessitats bàsiques com ara l’alimentació; 2,6 en formació i orientació sociolaboral i 2,1 en projectes de vellesa. Els responsables de l’entitat vinculada a l’Església han explicat durant la presentació de la memòria que aproximadament un 10% dels seus ingressos provenen de les administracions públiques. El director de Càritas, Jordi Roglà, ha matisat: “els governs mantenen la dotació pressupostària, de moment no s’ha retallat, però la realitat és que la demanda d’ajuda va en augment i es destinen els mateixos ingressos”. Segons Roglà, la crisi ha fet augmentar les donacions privades (donatius econòmics, herències o col·laboració d’empreses) aproximadament un 25%, i això ha permès oferir alternatives a cada vegada més persones. Només en els primers mesos de 2013 ja han atès un 9% més d’usuaris, segons Roglà, “amb la privacitat, la dignitat i l’escolta que aquestes persones necessiten”.