Maria Assumpció Vilà creu que l’Ajuntament de Barcelona no va madurar prou la decisió d’agrupar totes les estàtues humanes en el mateix espai de la Rambla. Vilà assegura que aquesta decisió “pot desvirtuar la filosofia amb què es va iniciar l’activitat i que era que els visitants les anessin trobant al llarg del passeig”. La síndica també s’ha fixat en els requisits que han de complir els artistes per obtenir-ne la llicència i el tribut que han de pagar. Tot plegat diu que dificulta que els professionals obtinguin beneficis favorables.

La síndica també recull que els actors consideren que la nova ubicació és “un espai poc transitat, no es compleix la separació reglamentada entre les estàtues i hi ha massa distància amb el públic”.

La queixa col·lectiva de 20 artistes

Vilà s’hi ha pronunciat després d’estudiar la queixa col·lectiva que han presentat 20 de les 27 persones que exerceixen l’activitat d’estàtua humana i que es mostren contràries al trasllat. Ja fa un any que els artistes treballen a la part baixa del passeig i des d’un inici ja es van pronunciar en contra de la nova ubicació. La síndica pensa que l’Ajuntament ha d’avaluar les conseqüències del trasllat. La defensora conclou a més que el govern municipal havia d’haver “explicat millor als interessats a què es devia el canvi de criteri, de quina forma es va prendre la determinació i amb quin suport”.