Càritas va atendre 16.063 llars el 2022, un total de 35.414 persones. Representa un 28 % més que l’any anterior i suposa recuperar les xifres rècord del 2019. “No esperàvem que passés això”, ha reconegut el director de Càritas Diocesana, Salvador Busquets. En aquesta mateixa línia, responsable d’anàlisi social i incidència de Càritas, Míriam Feu, ha afirmat que “ens sentim obligats a fer un paper que no ens pertoca”. Tots dos, han instat les administracions públiques a impulsar polítiques d’habitatge, d’empadronament i d’ingressos mínims, entre d’altres.

L’habitatge és el problema principal de la majoria de famílies. El 67 % de les llars ateses no disposen d’un sostre digne. O el que és el mateix: gairebé set de cada 10. Aquesta xifra és tres punts per sobre que l’any passat. De fet, més del 60 % de les ajudes que dona l’entitat es destinen a pagar habitacions de relloguer o despeses relacionades amb l’habitatge.

Famílies “abocades a viure amb desconeguts”

Segons la memòria 2022 de Càritas Barcelona, una de cada dues famílies viu en una habitació d’un pis compartit. També hi ha persones que viuen de lloguer però sense contracte, que estan ocupant un pis buit o que s’estan a cases de familiars o coneguts, entre altres situacions. Feu alerta que “cada vegada són més les famílies que es veuen abocades a viure amb desconeguts“.

El relloguer s’ha convertit en permanent i en molts casos en l’única opció abans d’anar a situacions de carrer”
Míriam Feu, responsable d’anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona

Més de la meitat dels atesos, en situació irregular

Més de la meitat dels atesos han acudit a l’entitat per primera vegada i gairebé un de cada dos han arribat a Catalunya fugint de països en conflicte, com Colòmbia, el Perú o Hondures. El 49 % es troba en situació irregular, una situació que Feu remarca que “condiciona les oportunitats de les persones i les aboca a viure al marge del sistema”.

En aquest sentit, Busquets ha posat el focus en els infants d’aquestes famílies, que critica que “hereten la situació irregular dels seus pares”. El director de Càritas Barcelona ha reclamat a les administracions que resolguin aquesta situació, ja que en alguns casos, diu, ni tan sols poden tramitar el títol d’estudis que han cursat aquí.

Els infants que s’han educat aquí hauríem de poder accedir a un procés de regularització perquè puguin desenvolupar la seva vida”
Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana

Els joves, en exclusió laboral i residencial

Pel que fa a la situació laboral, tres de cada quatre es troben a l’atur i un 16 % té feines precàries que no els permeten arribar a final de mes. D’entre tots els atesos, Càritas remarca que el 44 % són famílies amb infants i adolescents i que, d’aquestes, gairebé la meitat són monoparentals, majoritàriament mares amb fills.

Els joves són un altre dels col·lectius que es troben en una situació especialment delicada, ja que pateixen una doble exclusió, laboral i residencial. “Tres de cada quatre dels joves que acompanyem no té habitatge i es troba a l’atur”, ha remarcat Feu, que apunta també del risc per a la salut mental que suposa.