Càritas avisa que una de cada tres persones de l’àrea de Barcelona pateix exclusió social. Representen un 32 % de la població de la diòcesi de Barcelona (que abasta el Barcelonès i el Maresme), per sobre del 29 % de mitjana a Catalunya. És el que es desprèn de l’últim informe de l’entitat, que conclou que hi ha 885.000 persones en aquesta situació, 300.000 més que el 2018. “La dada és preocupant”, sentencia Míriam Feu, responsable de l’Obsevatori de la Realitat Social de Càritas.

Les famílies amb infants, amb més risc d’exclusió

L’estudi s’ha fet a partir de 1.800 entrevistes i, fixant-se en 37 indicadors, s’ha advertit que el percentatge d’exclusió social ha anat creixent en els darrers anys. Molt especialment en les famílies amb infants, on aquesta taxa es dispara fins al 40 %. Les que més pateixen, les monoparentals i les nombroses. El document conclou que gairebé la meitat de les llars amb menors tenen problemes per arribar a finals de mes; més d’un 36 % ha hagut de reduir les despeses en alimentació, i un 26 % ha tingut impagaments relacionats amb l’habitatge.

Per tot plegat, Feu expressa que les famílies “són un col·lectiu menys protegit a casa nostra que a la resta de països europeus”. I, en aquest sentit, alerta dels problemes que genera l’elevada inflació actual que és “la gota que pot fer vessar el got” per a aquestes famílies, que difícilment podran millorar les condicions de vida.

L’accés a l’habitatge i la precarietat laboral són factors d’exclusió

Entre els factors que propicien una major exclusió social a Barcelona hi ha el difícil accés a un habitatge digne i també una major precarietat laboral. Segons càlculs de Càritas, hi ha 97.000 llars amb tots els membres a l’atur i una de cada quatre paga una despesa excessiva per la llar i es queda en “pobresa severa” després d’haver abonat les despeses domèstiques.

L’exclusió provoca un augment dels trastorns mentals en pandèmia

Aquestes situacions vitals tan complicades han agreujat els problemes de salut mental. En només tres anys, les persones amb diagnòstic han augmentat nou punts i s’enfilen fins al 17 % de la població. La pandèmia ha fet créixer l’angoixa i el patiment de les famílies, que en molts casos no poden seguir el tractament. Segons el treball de Càritas, hi ha 140.000 llars que no poden pagar-se els medicaments que necessiten.

Per fer front a tot plegat, el director de l’entitat a Barcelona, Salvador Busquets, demana impulsar el model de l’estat del benestar amb “polítiques públiques decidides” i enfocades a reduir l’exclusió social. I afegeix dues peticions concretes: augmentar la cobertura de la renda garantida de ciutadania (RGC) i facilitar l’accés a l’habitatge per pal·liar la situació d’emergència residencial. “És incomprensible que només un 1,7 % des habitatges de Catalunya siguin de lloguer social”, conclou Busquets.