Cada setmana s’ubiquen en un punt diferent del barri del Besòs i el Maresme per explicar el veïnat com es fa el reciclatge correcte dels residus. També visiten escoles i han preparat una exposició sobre el tema. Volen conscienciar el barri de la importància de fer una bona gestió dels residus. Expliquen que un motiu de pes és que així es cremen menys deixalles a la planta incineradora TERSA que és a prop i, asseguren, genera gasos contaminants. Aprofiten, a més, les accions per reclamar a l’Ajuntament més contenidors per a la recollida selectiva.

Un millor reciclatge per a un barri més net

L’Associació de Veïns del Maresme, en col·laboració amb altres associacions i entitats de l’entorn, du a terme una campanya informativa per conscienciar els veïns del barri de la importància de reciclar bé les deixalles que generen. A banda de les accions informatives que fa aquests dies, també ha organitzat exposicions i fins i tot xerrades a les escoles de la zona.

Els representants veïnals expliquen que fa falta a tot arreu, però que al Besòs i el Maresme és especialment necessari fer un bon reciclatge. Tenen la planta incineradora de residus TERSA a tocar i, asseguren, genera gasos contaminants. Així que, adverteixen, que com menys deixalles es llencin al rebuig millor, perquè es reciclaran més materials i se’n cremaran menys.

Dèficit de contenidors de recollida selectiva

A banda d’aquest aspecte, també asseguren que hi ha punts del barri, com la plaça de Dolors Canals, on les escombraries queden fora dels contenidors. Adverteixen que en molts dels casos és perquè falten contenidors de recollida selectiva. I és que la campanya és doble. A banda de conscienciar el veïnat, també reclamen a l’Ajuntament de Barcelona i al districte de Sant Martí més contenidors en alguns emplaçaments concrets. Expliquen que volen treballar amb els tècnics municipals en quins punts se n’haurien de posar de nous.