Montserrat Gatell, presidenta de l'Institut Català de les Dones "Després de la maternitat, després de l'embaràs i la maternitat, la cura d'aquests fills recau molt majoritàriament en les dones. Per tant, no es tracta només de l'escletxa salarial, no es tracta només de les dones que volen tenir fills... òbviament, denúncia cada vegada que algú vagi a una entrevista i se li pregunti si vol tenir fills o si en té. No ens poden preguntar això per fer-ho servir per donar-nos una feina o no. I això passa, encara passa, i això s'ha de denunciar cada vegada. Cada vegada. És molt greu, això, perquè a més a més només se'ns pregunta a les dones si tenim fills o si en volem tenir. "Les dones s'han incorporat de manera massiva, la segona meitat del segle XX i el que va de segle XXI al treball remunerat fora de la llar, fora de la casa, però no ha passat així amb els homes, que no s'han incorporat de manera majoritària a la cura i a les tasques familiars. Cura de nens i nenes, de persones grans, de persones dependents de la família. Només quan aquests àmbits estiguin anivellats podrem parlar d'una igualtat efectiva. Voluntat, explicar-ho molt."

Montserrat Gatell ha destacat la diferència entre la igualtat entre homes i dones, ja assolida en l’àmbit legal, i l’equitat, que representa la igualtat d’oportunitats reconeixent les diferències. Segons Gatell, l’equitat no depèn d’un sol factor, sinó de la confluència entre administracions, empresariat i societat en general.

La presidenta de l’Institut Català de les Dones ha destacat que, tot i que els canvis en aquest àmbit són lents, “no es fan passes enrere” i “cada pas es consolida”. En aquest sentit, Gatell ha recordat la reforma de la llei de l’avortament que s’havia de posar en marxa l’any passat i que es va acabar aturant.