Es parla d’assetjament escolar quan es vol fer mal a una persona de forma intencionada i repetitiva. Sempre hi ha tres actors: l’agressor, la víctima i els espectadors, que són els alumnes que actuen de públic i sense fer res per evitar els atacs. “L’agressor necessita públic perquè així reforça els nivells de rol”, ha assegurat el psicòleg Andrés González Bellido en una entrevista al programa de betevé ‘btv noticies vespre’.

Qui detecta aquestes situacions?

Segons González, habitualment són els alumnes els qui detecten les situacions de “bullying” en un 95 % dels casos. Els qui també ho poden detectar, però en menor grau són els professors (15 %), perquè aquestes accions es fan d’esquena als mestres. Com que els alumnes són ulls del que està passant, González ha afirmat que s’ha de sensibilitzar els estudiants sobre quines són les conductes que fan mal (posar sobrenoms, insults, exclusió).

La TEI ajuda a detectar situacions d’assetjament

González és coordinador del programa TEI (tutoria entre iguals), que serveix per detectar situacions d’assetjament i actuar a temps. És la eina més utilitzada arreu de l’estat i s’ha implementat a 1.200 centres. Es tracta de formar els alumnes i explicar-los en què consisteix l’assetjament. Alguns dels estudiants es converteixen en tutors. Per exemple, si hi ha una alumna que vol jugar a futbol i no la deixen, recorrerà al jove tutor, que intentarà resoldre el conflicte.

El programa ha obtingut bons resultats en primer any d’aplicació. S’ha produït un descens del 28 % de les agressions verbals i fins a un 52 % de les agressions físiques. A més, s’ha comprovat que la TEI ha fet disminuir els símptomes d’ansietat i depressió de les víctimes.