L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació estan decidits a fomentar les vocacions científiques entre els nens de la ciutat. Per fer-ho han iniciat un projecte amb el nom de Petits talents científics, que dotarà el professorat que ho sol·liciti de les eines per fer més atractives les matèries de l’àmbit científic.

En una primera fase, que comença el mes de febrer, es realitzaran cinc seminaris dirigits als docents. Entre altres coses, es mostraran diferents experiments senzills per captar l’atenció de l’alumne i despertar l’interès per adquirir més coneixements específics. La intenció és que els alumnes desenvolupin la pràctica experimental i la recerca.