El Punt d'Informació Juvenil d'Horta-Guinardó assessora els joves del districte en diversos aspectes. Un dels exemples en són les drogues. Durant aquesta tasca han entrat en contacte amb persones que consumeixen cànnabis amb una certa regularitat. Ara han organitzat un taller conjuntament amb una entitat que aborda la temàtica des d'una perspectiva diferent. DAVID VALLVERDÚ, Punt 7 Horta-Guinardó "No és prohibicionista, sinó que és el fet que et recomana que no en consumeixis, però en el cas del consum, quines són les mesures a adoptar a l'hora de consumir-lo." Per assegurar la privacitat dels participants i que s'impliquin en l'activitat, no deixen enregistrar la xerrada, que aquí veiem com preparen. L'objectiu de la iniciativa és arribar als joves consumidors de marihuana. SILVIA BASAS, educadora social d'Energy Control "Intentem no treballar des de missatges moralistes ni paternalistes i treballem sobretot a través de la realitat dels joves. Ens intentem identificar al màxim i que ells se sentin identificats i així la dinàmica sorgeix sola." Els joves menors d'edat consumeixen més cànnabis que els adults. Segons la darrera enquesta sobre alcohol i drogues del Ministeri de Sanitat, a Espanya més d'un 8% dels que tenen entre 15 i 17 anys n'ha consumit en el darrer mes en comparació del 7% dels majors d'edat.