La recollida de residus a la ciutat manté una tendència a la baixa des de 2007. Aquell any es van recollir 898.453 tones de deixalles. Per tant, en els últims quatre anys, la quantitat de residus recollits ha disminuït un 10%. El 2011 es van produir 37.687 tones de brossa menys que el 2010.

També s’ha rebaixat la generació de residus per càpita. Els barcelonins van generar 1,54 quilograms de residus cada dia el 2007, la xifra més alta de l’última dècada. A partir d’aquí, aquesta quantitat s’ha reduït progressivament any rere any fins arribar als 1,37 quilograms per habitant i dia de 2011.

L’Ajuntament apunta que una de les causes d’aquesta tendència és la reducció de l’activitat econòmica.

El paper i el cartró, els residus que més baixen

El contenidor blau és el que més ha reduït la quantitat de residus, gairebé un 22% menys que el 2010. La resta de contenidors han recollit una quantitat similar a la d’altres anys. Cal destacar que s’ha reduït la brossa que es llença per error als contenidors de matèria orgànica, per tant, s’està consolidant l’hàbit de distingir entre el contenidor gris i el marró.

Els punts verds de recollida selectiva han rebut 663.312 visites durant el 2011, un 20% més que l’any anterior. Aquesta és la xifra més alta dels últims 10 anys.