ISRAEL RAMÍREZ, president de l'associació Ternikaló XXI "Busquem la interacció entre paios i gitanos. Tenim socis que no són gitanos i això el que fa és crear ponts de comunicació entre la joventut dels dos orígens. Estem molt orgullosos de la nostra cultura, la volem donar a conèixer a la resta de la societat i compartir-la perquè creiem que com més riquesa tinguem a Catalunya, amb els gitanos catalans, amb els gitanos que vénen d'Europa o de Castella, doncs és millor per a tots."

Tot i que el Dia Internacional del Poble Gitano és el 8 d’abril, la comunitat ja n’ha començat la celebració durant aquesta setmana. Al Moll de la Barceloneta, s’hi han fet tallers, exposicions i, fins i tot, un tast de cuina gitana per donar a conèixer la cultura i les tradicions d’aquest col·lectiu. La jornada acaba amb una trobada al Centre Cívic Bon Pastor.