ISRAEL RAMÍREZ, president de l'associació Ternikaló XXI "Busquem la interacció entre paios i gitanos. Tenim socis que no són gitanos i això el que fa és crear ponts de comunicació entre la joventut dels dos orígens. Estem molt orgullosos de la nostra cultura, la volem donar a conèixer a la resta de la societat i compartir-la perquè creiem que com més riquesa tinguem a Catalunya, amb els gitanos catalans, amb els gitanos que vénen d'Europa o de Castella, doncs és millor per a tots."