A més, l’Ajuntament ha ampiat l’horari de 16 dels patis que obren habitualment. Tots aquests espais tenen un servei de monitoratge per vetllar pel bon ús de les instal·lacions i per si hi ha qualsevol incidència. La iniciativa Patis escolars oberts al barri ha tingut 117.000 usuaris en aquest curs escolar. Hi ha patis oberts a 44 dels 73 barris de la ciutat.