Les restriccions que preveu l’alerta per sequera que es declararà aquest dimarts, afectaran poc Barcelona. El motiu és que a la ciutat ja fa temps que s’apliquen mesures d’estalvi d’aigua i per exemple, es fa servir aigua freàtica per regar una gran part dels parcs i jardins, una de les condicions que estableix el pla de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Segons fonts municipals, des de l’últim episodi de sequera (2007-2008) totes les polítiques han anat en aquesta direcció i “ja s’està complint amb el consum del reg als espais verds públics de la ciutat” establerts en la situació d’alerta.

Una xarxa freàtica de 103 km

Barcelona, a més, ja disposa d’una xarxa pel subministrament d’aigua freàtica de 103 km i 29 hidrants. Aquesta xarxa es fa servir per a la neteja de carrers de la ciutat, el reg d’espais verds i les fonts ornamentals. El 80 % de l’aigua destinada a la neteja de carrers i places, ja s’agafa d’aquí.

El consistori també assegura que s’ha implementat una planificació del pla de buidatges de les fonts ornamentals que han suposat un estalvi de consum d’aigua potable del 20 %.