L’any 2015, Barcelona Activa va batre el rècord d’atenció a persones emprenedores en programes d’acompanyament a la creació d’empreses per a col·lectius. En total es va impulsar l’any passat un total de 2.813 projectes empresarials, xifra que suposa un increment d’un 4 % respecte de l’any anterior. Se n’han beneficiat prop de 15.000 persones i des de l’Ajuntament es mostren satisfets amb els resultats.

Barcelona Activa s’ha consolidat com un projecte referent en l’assessorament i acompanyament a la creació d’empreses. L’agència municipal assessora tots aquells que volen engegar un negoci i els dóna suport a l’hora d’elaborar el pla d’empresa, de finançar-lo o d’estudiar-ne la viabilitat. El projecte Vanapedal és un exemple d’aquest èxit. L’empresa va néixer el 2010 gràcies al suport de Barcelona Activa. Ara ja són una realitat, es dediquen a carregar paquets per Ciutat Vella amb un tricicle elèctric.

Aquest increment prové, principalment, de les dones que aquest 2015 han estat ateses a l’Escola de Dones Emprenedores, que han estat un 32 % més que l’any anterior.  De fet, representen el 53 % de les persones que participen en aquest programa. També, cal destacar que durant aquest període s’ha impulsat dos nous programes, un centrat en el turisme, i l’altre, dedicat a emprenedors amb idees de negoci amb un impacte social. Un total, de 860 persones han participat en alguns d’aquests dos programes.

Aquest 2015 ha estat marcat per la consolidació dels models d’incubació de Barcelona Activa. S’han obert dues noves incubadores, una destinada el sector del mòbil i l’altra en les tecnologies de l’espai.  Uns sectors amb molt alt potencial de creixement a la ciutat. Paral·lelament, les dues incubadores ja existents, l’Almogàvers Bussines Factory  i el Viver de Glòries, han funcionat al 100 % d’ocupació tot l’any.

D’aquest 2.813 projectes, el sector econòmic més representatiu ha estat el comerç amb un 21,5 % dels projectes totals. El cultura, el turisme i l’oci suposa el 20,4 %, mentre que els serveis de les persones i la producció creativa és poc més d’un 12 % cadascun. El sector que menys projectes va desenvolupar és el de transport i logística, que no arriba a l’1 %.