Les dades de salut sexual dels joves barcelonins deixen veure àmbits en què cal incidir. Destaca que el 6,9% de les noies de batxillerat declaren que han estat forçades a tenir relacions sexuals quan no ho desitjaven, segons l’enquesta que realitza l’Agència de Salut Pública als estudiants.

Tot i que ha disminuït el nombre d’adolescents que reconeixen que han mantingut relacions sexuals, s’ha observat un menor ús de mètodes anticonceptius. A més, durant els darrers anys han incrementat les infeccions de transmissió sexual.

El nombre d’embarassos adolescents es manté estable però en els barris desafavorits se supera la mitjana de la ciutat. 19 de cada 1.000 noies d’entre 15 i 19 anys s’han sotmès a una interrupció voluntària de l’embaràs.

En vista d’aquestes dades, el consistori vol reforçar l’assessorament als adolescents sobre salut sexual. Aquest objectiu es concreta a prevenir la violència, donar atenció personalitzada, aconsellar sobre mètodes anticonceptius i impulsar la detecció precoç de les infeccions de transmissió sexual com el VIH.