Amb només tres anys el Bernat ja acumula més de 50 transfusions de sang a l'historial mèdic. Té una anèmia crònica molt poc habitua anomenada "dèficit de piruvat quinasa". El seu cos va destruint els glòbuls vermells i això li causa molt esgotament i debilitat muscular. L'única manera de fer-hi front és fer-se transfusions cada 15 dies. Des que va néixer, la seva vida depèn que el Banc de Sang tingui reserves suficients. NATÀLIA GARRIGA "Aquesta tranquilitat de saber que quan li toca, sempre hi haurà una bossa preparada per fer-li una transfusió amb que es podrà trobar millor almennys durant 2 o 3 setmanes, estem molt agraïts." Unes transfusions que, probablement s'haurà de fer tota la vida. Per poder garantir la supervivència de nens com el Bernat es necessiten cada dia 1.000 donacions de sang tot Catalunya. Una xifra molt difícil d'aconseguir. A més, cal que les donacions siguin constants, perquè alguns dels elements de la sang es conserven pocs dies. decla ENRIC CONTRERAS coordinador del Banc de Sang. "El que nosaltres busquem és que la donació es converteixi en un hàbit, no ens serveix que el dia 1 de gener es facin 300.000 donacions i després ja tenim reserves fetes per tot l'any, no?" És per això que el Banc de Sang s'ha marcat com a repte aconseguir 1.000 nou donants d'ara a l'1 de desembre. Una campanya dissenyada per garantir les reserves al Nadal. Durant els festius, les donacions baixaran dràsticament, però el dia a dia de persones com el Bernat, no entèn de festius ni de vacances.

Un miler de catalans depenen diàriament de les donacions de sang. Un d’ells és en Bernat, un nen de tres anys amb dèficit de piruvat quinasa, una anèmia molt rara que només afecta una de cada 20.000 persones. La malaltia fa que el cos destrueixi els glòbuls vermells de forma accelerada i, per tant, li han de fer transfusions cada 15 dies per poder recuperar el nivell habitual d’hematies necessari per fer una vida normal.

A persones com en Bernat, que tenen malalties que afecten la fabricació de la sang, es destina el 50 % de les donacions. L’altra meitat, s’empra en les intervencions quirúrgiques hospitalàries. Això vol dir que de mitjana cada dia calen 1.000 bosses de sang a Catalunya, una quantitat difícil d’assolir, segons el Banc de Sang i Teixits.

Per garantir les reserves hi ha punts de recollida fixos als centres hospitalaris. On més se’n recull és a l’Hospital Clínic, on 50 persones donen sang diàriament, de mitjana. Al Vall d’Hebron, per on passen cada dia unes 30.000 persones, només hi ha 30 donants diaris. Per aquest motiu, el Banc de Sang organitza cada any 4.200 campanyes a tot el territori, amb l’objectiu de mantenir un nivell constant de donacions.

La campanya més recent està vinculada al #Givingtuesday, una jornada solidària a la qual s’ha adherit el Banc d’Aliments. S’han marcat com a repte aconseguir 1.000 nou donants d’ara a l’1 de desembre a tot el territori. L’objectiu, fer front amb bones reserves al Nadal, una època en què les donacions baixen dràsticament.