El nombre de menors interns en centres de justícia juvenil ha augmentat un 19 % en els darrers dos anys, fet que suposa una quarantena més de joves i situa la xifra en 253 a finals d’octubre. Segons el Departament de Justícia, part d’aquesta pujada s’explica per l’increment de joves que viuen al carrer i que no tenen vincles familiars a Catalunya, que representen un 29 % del total. Es tracta, segons el departament, de menors estrangers que no dominen ni el català ni el castellà i que tenen un nivell formatiu baix.

Tenint en compte les mitjanes anuals, l’any amb menys menors ingressats en centres de justícia va ser el 2016, amb 207 joves. Amb dades dels primers mesos de l’any, la mitjana d’aquest 2018 s’enfila fins als 246. Els menors interns tenen entre 14 i 18 anys i han ingressat als centres de justícia juvenil per haver comès algun tipus de delicte, la majoria robatoris amb violència i intimidació, segons el Departament de Justícia. El 93 % són nois.

Can Llupià, el centre de justícia juvenil de Barcelona

Can Llupià és l’únic centre de justícia juvenil que hi ha a Barcelona. Hi ha ingressats un centenar de joves, entre els quals les 17 noies que hi ha al conjunt del sistema català, que representen un 7 % del total de menors interns. En els centres, que tenen una finalitat educativa, se’ls dona atenció en tres eixos: estudis, aprenentatge d’oficis i programes de tractament en funció de la conducta o si tenen addiccions. Treballen amb un pla específic per a cada un.

El repunt apareix després de set anys amb una tendència a la baixa. Actualment els set centres educatius del Departament de Justícia, repartits pel territori català, es troben al 84 % de capacitat, amb una cinquantena de llits lliures. Tot i això, si la tendència es manté a l’alça, es plantegen reobrir una part del Centre Educatiu Els Til·lers, de Mollet, que es va tancar per la crisi. Allà s’allotjarien les noies.

Quin tipus de menors hi ingressen?

Els menors ingressats en centres de justícia juvenil tenen com a mínim 14 anys perquè per sota d’aquesta edat són inimputables. Es tracta d’una mesura que es reserva per als que han comès delictes més greus. De fet, segons Justícia, el 2017 els jutges només hi van enviar el 8,2 % del total de menors que van passar per la justícia juvenil. Segons dades del departament, la taxa de reinserció de joves que han comès algun delicte, hagin estat internats o no, és del 70 %.