Hospital Sant Pau
Foto: AL PHT Air Picture TAVISA

La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha reclamat al Departament de Salut que doni explicacions sobre per què els hospitals de Sant Pau i de Sant Joan de Déu no practiquen avortaments, com ha explicat betevé. En una publicació a Twitter, Tarafa demana que s’aclareixi aquesta informació i també els ho reclama als dos centres hospitalaris esmentats. Per la regidora de Salut, l’avortament “és un dret que s’ha de garantir a tots els centres amb finançament públic”.

L’Ajuntament també és al darrera de la gestió de Sant Pau

Darrera la gestió del servei mèdic de l’Hospital de Sant Pau hi ha la Fundació de Gestió Sanitària i està formada per tres persones designades per la Generalitat, un de l’Ajuntament de Barcelona i per últim un Capítol de la Catedral de Barcelona. És aquesta institució la que rep un 98% d’ingressos del Departament de Salut.

A banda, el centre té dues fundacions més: una és la Fundació Privada Sant Pau, propietària dels edificis de l’hospital i la formen dos membres de la Generalitat, dos de l’Ajuntament de Barcelona i dos del capítol catedralici de la Catedral de Barcelona. Per últim, hi ha la Fundació d’Investigació, dedicada a la recerca.

Els hospitals ho justifiquen per motius religiosos

Segons ha pogut saber betevé, a l’Hospital de Sant Pau es van deixar de fer avortaments quirúrgics el 2013. A partir d’aquell moment es va decidir no seguir oferint aquest servei, perquè el centre és una institució de caire religiós i, a més, “no té les instal·lacions adequades”. En cas d’avortament, l’hospital deriva les pacients a la Maternitat o a diferents clíniques privades.

En el cas de l’Hospital de Sant Joan de Déu, finançat en un 85 % per la sanitat pública, són taxatius: “Nosaltres som un hospital religiós i no fem avortaments”. Només interrompen un embaràs en casos de malformacions greus, seguint les recomanacions del seu comitè d’ètica. En els altres supòsits, asseguren que fan la derivació i acompanyament als centres acordats amb el CatSalut.