L’Ajuntament de Barcelona ha obert dues convocatòries d’ajuts per donar suport a obres d’interès patrimonial, la restauració de comerços emblemàtics i també per a les actuacions en parets mitgeres i cobertes verdes. En comunicat, el consistori ha explicat que els 3,2 milions d’euros que es destinaran a aquests projectes suposen un augment important de la dotació pressupostària respecte a anys anteriors i que es canalitzaran a través de l‘Institut Patrimonial del Paisatge Urbà. És una iniciativa que s’emmarca en la mesura de govern Barcelona, ciutat patrimoni i les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de novembre del 2022.

Obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics

La primera línia d’ajuts és d‘1,6 milions d’euros en els propers dos anys. Va destinada a la restauració de comerços emblemàtics —a la ciutat n’hi ha 209 catalogats— i també a la rehabilitació a edificis privats que tinguin elements comuns d’interès patrimonial. En aquest cas s’hi podran acollir edificis de titularitat privada de més de 10 anys i en ús i en queden excloses les promocions immobiliàries. Pel que fa als comerços, hi poden optar locals històrics no catalogats i aquells que vulguin rehabilitar la imatge exterior dels establiments.

Parets mitgeres, cobertes verdes i naturalitzacions

La segona línia d’ajudes també està dotada amb 1,6 milions d’euros i té caràcter bianual. Principalment s’adreça a la posada a punt de parets mitgeres que siguin visibles des de l’espai públic. L’Ajuntament calcula que a Barcelona n’hi ha prop de 3.000. En aquest cas s’hi podran acollir quan l’actuació sigui necessària per a la integració arquitectònica o l’aïllament tèrmic, per exemple.

També se subvencionaran projectes per implementar cobertes verdes noves (o restaurar-ne les actuals) i per implementar horts urbans. A banda, es preveuen ajuts per a la naturalització de tanques cegues i per la retirada de fibrociment.