pacient covid uci
Foto: Blanca Blay (ACN)

El nombre de pacients en estat greu per la covid ha assolit una nova fita optimista a Barcelona. Fa cinc dies que el balanç de crítics és inferior a 10 persones. Segons les dades més recents del Departament de Salut, actualment hi ha nou persones en estat greu a les UCI barcelonines. Comparat amb una setmana enrere, hi ha dos malalts menys.

El pic de sisena onada va omplir les UCI amb 187 crítics després de Reis, concretament, el 10 de gener. Des de principis de març, el registres van baixar del llindar de les 50 persones. La situació a l’abril ha estat d’estabilitat i el balanç s’ha mantingut a l’entorn de la desena de malalts, amb petites oscil·lacions. Des del 21 d’abril, la xifra de barcelonins a les UCI per la covid només té un dígit.

La dada més baixa de la pandèmia

L’últim cop que el nombre de crítics per covid va ser inferior a 10 era 13 de juliol del 2020, després de la primera onada de la pandèmia. Veníem de baixar la corba més alta de tota la sèrie, una situació que va fer que més de 600 persones entressin a les UCI a causa del virus. Entre les dues últimes onades, la cinquena i la sisena, el mínim de pacients greus va ser de 20 persones.

Evolució diferent dels ingressats a planta

La baixada de crítics ha estat més contundent que els hospitalitzats a planta per la covid. De fet, el descens d’ingressats es va frenar a l’abril i, fins i tot, ha augmentat lleument. Actualment hi ha 177 persones als hospitals de Barcelona per covid o amb la malaltia. Es tracta d’un augment quinzenal del 17 %, amb 26 pacients més. Tal com s’aprecia al gràfic, greus i ingressats eren dos indicadors amb comportaments similars en onades anteriors, però actualment evolucionen de forma oposada.

Les UCI baixen, les defuncions pugen

El Departament de Salut no especifica si les baixes a les UCI són per recuperació o per defunció. Però si ens fixem en les dades de mortalitat, el balanç ha augmentat lleument a l’abril. Tot i que els registres setmanals es mantenen per sota de la vintena, a mitjans d’abril van morir 13 barcelonins en una setmana, mentre que en l’anterior se n’havien notificat set. Caldrà veure com evoluciona la dada més recent del 18 al 24 d’abril, que encara no està consolidada, amb cinc decessos per covid a la ciutat. En tot cas, la baixada de greus a les UCI podria estar relacionada amb aquest increment lleu de defuncions.