Fa sis anys que la Tura Oliveras va acollir a casa seva la Caroline. En aquell moment  els seus pares no se’n podien fer càrrec i ella feia temps que es plantejava l’acolliment. Tot i que al principi no va ser fàcil, està molt contenta d’haver pres la decisió. “Es tracta d’un ‘win-win’. Ens pensem que la figura de l’acollida s’està ajudant el nen. I és veritat, perquè si no no estaria en un centre d’acollida. Però el que m’ha reportat a mi és més que el que jo li pugui donar‘” diu la Tura, que assegura que de seguida es va il·lusionar amb aquest projecte.

Mesura temporal

La Caroline veu als seus pares biològics una vegada al mes, una mesura que des de l’Institut Català d’Acolliment i Adopció consideren imprescindible. La seva directora, l’Agnès Russiñol, deixa clar que l’acolliment és una mesura de protecció de caràcter temporal. “Per les circumstàncies que siguin els pares no es poden fer càrrec dels seus infants, però es treballa en tot moment perquè hi tornin i al final no deixen de ser els seus pares”, sentència Russiñol.

Actualment, a Catalunya hi ha 600 infants que necessiten ser acollits. D’aquests, un centenar tenen entre zero i sis anys. La majoria es troben en centres de protecció i molts mai no  han viscut en una família. Per això explica Russiñol que des de fa un any es va engegar un pla estratègic per fomentar l’acolliment, en què s’inclouen diverses campanyes. N’hi ha d’especialment pensades per als germans o infants amb alguna discapacitat. El pla també inclou un suport a les famílies acollidores, que veuen augmentades les despeses quan tenen un infant a casa.

Qualsevol família pot ser acollidora. Russiñol diu que el més important és “tenir ganes de fer-ho i ser conscients que es tracta d’un canvi de vida”. Afegeix que s’ha d’estar disposat a adquirir un compromís molt alt amb el nen que s’acull i que no ha vingut per quedar-s’hi. Es tracta, segons Russiñol, d’un acompanyament.

En l’últim any, el nombre de sol·licituds per acollir infants ha augmentat considerablement. De gener a juliol del 2016, 64 famílies van presentar la sol·licitud, mentre que durant el mateix període d’aquest any han estat 145 les famílies que ho han sol·licitat. D’aquestes 145, 20 famílies ja han estat valorades positivament i podran acollir un infant.