Sant Martí és el districte de la ciutat amb el major nombre d'aturats amb 17.379. Són les dades que recull Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament. Aquest volum de desocupats està castigant durament nuclis familiars sencers, Entitats socials i solidàries s'han vist desbordades en els darrers anys per les peticions d'ajuts. MARÍA LUISA CARREÑO, presidenta del Centre Sant Martí "Se ha triplicado, por no decirte mucho más. Son situaciones difíciles, no es el perfil de tiempo atrás, porque llevo muchos años aquí, sino que es un perfil de gente joven, gente que tenían un nivel de vida normal y que ahora se encuentran sin nada." JAVI REVILLA, Càritas Sant Martí "Des de 2008 podem dir que moltes famílies de perfils diferents s'han acostat a Càritas i la particularitat és que amb una mateixa demanda explícita comuna que és la feina." La xifra de parats no ha deixat d'augmentar des de l'any 2009, quan el mes de gener es van registrar més de 12.500 persones sense feina. Tenint en compte la taxa d'atur, que es calcula dividint la població desocupada entre l'activa, el districte baixa fins al quart lloc de la ciutat, amb més d'un 15%. LORENZO DI PIETRO, director operatiu de Capacitació Professional i Ocupació de Barcelona Activa "Va haver-hi un creixement molt important el 2009, un creixement menys important però creixement el 2010 i el 2011, el 2012 ja estem en una fase d'estabilitat i de cara a 2013 crec que mantindrem aquesta tendència, no tindrem un creixement tan fort." La frenada en l'augment del nombre d'aturats també permet veure alguns brots que conviden a l'optimisme. IGNASI CANO, president de l'Eix Clot "Es tanquen comerços, comerços que no són associats, però darrerament estem notant que s'estan obrint molts comerços petits, de gent jove, d'emprenedors." LORENZO DI PIETRO, director operatiu de Capacitació Professional i Ocupació de Barcelona Activa "En l'últim any, si comparem setembre de 2011 amb setembre de 2012, veiem que el conjunt de població amb una edat inferior als 29 anys ha disminuït." Caldrà veure si aquesta lleugera millora que s'ha detectat es confirma quan es publiquin les properes dades de l'atur el mes de novembre.