audiencia barcelona

Des que va entrar en vigor la llei del “només sí és sí”, fa quasi un any, i fins l’1 de setembre, a l’Audiència de Barcelona s’han revisat 160 condemnes per delictes sexuals i se n’han reduït 66, a més de dictar-se 5 excarceracions. Són les últimes dades actualitzades que augmenten fins a les 1.205 reduccions i 121 excarceracions al conjunt de l’Estat. Aproximadament una de cada tres condemnes revisades acaba amb reducció de pena, segons dades del Consell General del Poder Judicial.

126 reduccions de penes a Catalunya

En l’àmbit català, les quatre audiències provincials han reduït la pena a almenys 110 condemnats per delictes sexuals i han practicat l’excarceració en 9 del total de 249 casos revisats. A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat 16 reduccions de condemna, cosa que eleva el total de reduccions a 126.

En concret, a l’Audiència de Barcelona s’han revisat 160 condemnes i se n’han reduït 66, a més que s’han dictat 5 excarceracions. A Tarragona s’han revisat 53 condemnes a l’Audiència, i en 25 casos s’ha reduït la condemna i en 2 més s’han excarcerat els condemnats. L’Audiència de Lleida ha revisat 23 condemnes i n’ha reduït 10, a banda de no dictar cap excarceració. Finalment, a Girona, l’Audiència ha revisat 13 condemnes i n’ha reduït 9, a banda de dictar dues excarceracions.