exàmens selectivitat 2022

Falten pocs dies per als exàmens de la Selectivitat 2022 i els alumnes que se sotmetran a les proves de les PAU ja tenen la vista posada en els dies 14, 15 i 16 de juny. El temps per preparar les matèries s’escurça i els nervis dels dies previs poden jugar males passades. Per això, a continuació et detallem 5 elements imprescindibles que no et poden faltar per fer els exàmens de la selectivitat 2022 i que hauràs de guardar a la motxilla abans de sortir de casa. També has de tenir en compte els objectes prohibits per a les PAU.

1. DNI o passaport

El Document Nacional d’Identificació (DNI) serà imprescindible per poder fer l’examen. Cada cop que es faci una prova de les PAU, caldrà deixar-lo sempre visible a sobre de la taula. Com a alternativa, es permet també mostrar el passaport.

2. Etiquetes identificatives

Les etiquetes d’identificació de cada alumne també hauran de ser visibles a la taula. Els organitzadors de la Selectivitat recorden que abans de començar un examen important cal comprovar les dades de les etiquetes: DNI, nom i cognoms i matèries matriculades. En el cas que es detecti alguna errada, l’estudiant pot avisar immediatament el vigilant de l’aula perquè faci les comprovacions que calguin.

Un altre dels recordatoris és que no es pot escriure al full d’etiquetes. Quan es rebi el quadern de l’examen, l’alumne haurà d’enganxar sense arrugues dues etiquetes: una a la cara anterior i l’altra a la posterior.

3. Una ampolla d’aigua

La hidratació durant els exàmens de les PAU és imprescindible per estar còmode durant les proves i evitar que la set jugui una mala passada. No es pot tenir cap menjar ni beguda a sobre de la taula, a excepció d’una ampolla d’aigua. Aquesta ampolla ha de ser transparent i sense cap etiqueta, per evitar que s’hi pugui escriure cap informació.

4. Un bolígraf, blau o negre

És l’element bàsic per poder fer l’examen: el bolígraf. És recomanable tenir-ne dos a sobre de la taula, per poder utilitzar un segon en el cas que el primer s’espatlli o es quedi sense tinta. Ara bé, la norma és clara: només es podrà escriure amb bolígrafs de tinta blava o negra.

5. Calculadora, llapis i diccionaris en algunes matèries

En algunes matèries específiques, és imprescindible l’ús d’objectes que en altres assignatures no estan permesos. És el cas, per exemple, de la calculadora per a exàmens matemàtics i científics. En aquest cas, però, la calculadora haurà de ser simple o científica i, per tant, queda totalment prohibit qualsevol calculadora intel·ligent que pugui emmagatzemar informació.

També només en matèries autoritzades es podrà utilitzar el llapis. El diccionari de grec i de llatí caldrà tenir-lo a sobre de la taula, sempre que no hi hagi cap anotació escrita.