5 objectes prohibits exàmens Selectivitat 2022

Les proves de les PAU 2022 estan a tocar. Com ja es habitual, els exàmens de la selectivitat 2022 estaran envoltats de tot un seguit de mesures de seguretat per evitar que els aspirants a universitaris puguin copiar o rebre algun tipus d’informació de l’exterior que alteri els resultats de les proves. A continuació et detallem els 5 objectes prohibits que no podràs tenir sobre la taula durant els exàmens de la Selectivitat 2022.

1. Mòbils i dispositius electrònics, en silenci i a la motxilla durant les PAU

Els estudiants estaran obligats a deixar els mòbils i altres dispositius electrònics, com ara “smartwatch” (rellotges intel·ligents), a les motxilles. Amb aquesta mesura, es vol evitar que els futurs universitaris puguin consultar informació o rebre algun tipus d’ajuda des de l’exterior de l’aula. Els aparells també hauran d’estar desconnectats o en silenci per esquivar interrupcions durant les proves.

2. Prohibits els bolígrafs de colors a la Selectivitat 2022

Els exàmens de la selectivitat només es poden fer amb bolígrafs de color blau o negre. En determinades proves, com ara les de Biologia, estarà permès l’ús de llapis, goma i regle, tot i que, segons el Departament d’Educació, “les respostes definitives han de ser escrites necessàriament en bolígraf blau o negre”.

3. Deixa el Tipp-ex a la motxilla

L’ús de líquid corrector com el Tipp-ex queda restringit durant les PAU 2022. L’estoig només podrà contenir el material escolar permès durant les proves i haurà de ser transparent per garantir que no hi ha cap element prohibit a l’interior.

4. La calculadora, permesa només en alguns exàmens

Segons la normativa del Departament d’Universitats, les calculadores només estaran permeses en alguns exàmens de selectivitat com ara Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Dibuix Tècnic, Economia de l’Empresa, Electrotècnia, Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Química i Tecnologia Industrial. No està autoritzat l’ús de calculadores que puguin portar informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. Tampoc no pot haver res escrit a les calculadores o a les fundes.

5. Restringida l’entrada de menjar i begudes

Queda prohibida l’entrada de menjar o begudes als exàmens de Selectivitat 2022. Els aspirants a universitaris podran accedir amb una ampolla d’aigua a les aules, sempre que sigui transparent i sense etiqueta.