Promeses incomplertes Ciutat Meridiana

El col·lapse de la Mesa d’Emergència de Barcelona és el mirall de la crisi de l’habitatge que arrossega la ciutat. La Mesa és el mecanisme que adjudica pisos d’emergència social a les persones sense recursos que estan a punt de perdre la llar o bé han estat desnonades. L’escàs parc públic de lloguer fa que la feina s’amuntegui: l’any 2023 comença amb més de 680 famílies o persones soles que esperen que se’ls assigni una llar alternativa.

Segons les últimes dades del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, el mes passat ─el gener del 2023─ la llista d’espera es va enfilar, en concret, fins als 684 casos. Són gent que té dret a un pis de lloguer social ─la Mesa els ha valorat positivament la sol·licitud─ però no hi ha cap habitatge disponible. De fet, pot trigar anys a arribar i sovint viuen durant mesos en pensions, apartaments turístics o pisos ocupats. Cada mes l’Ajuntament allotja 2.300 persones en hostals o espais similars.

Ciutat Vella és el districte més tensionat

Si mirem les xifres de famílies pendents d’accedir a un pis per districtes, veiem que a Ciutat Vella és on hi ha més espera. De la llarga llista de 684 casos, 128 s’han tramitat a través de l’Oficina d’Habitatge d’aquest districte. En segon lloc hi trobem Nou Barris, amb 127 famílies o persones soles fent cua, i en tercer lloc, Sant Martí i Sants-Montjuïc, amb 114 casos. Els segueixen Horta-Guinardó (83), l’Eixample (53), Gràcia (23), Sant Andreu (20), les Corts (12) i Sarrià – Sant Gervasi (10).