El grup d’experts educatius ja han concretat algunes de les mesures urgents que cal aplicar al sistema per millorar els resultats acadèmics després del daltabaix de l’Informe PISA. Hi ha 18 mesures prioritàries i proposen que es puguin començar a implementar el curs que ve, el 2024-2025, entre les quals hi ha la codocència, l’increment del personal de suport i també del nombre d’aules d’acollida per atendre l’alumnat nouvingut.

Aquestes són les mesures plantejades aquest dimecres:

 • Contractar més docents per poder fer més codocències, és a dir, introduir dos professors a l’aula al mateix temps, treballar en grups reduïts i també abaixar les ràtios.
 • Introduir més aules d’acollida, revisar-ne el model i garantir la formació dels seus docents.
 • Promoure un pacte nacional per a la inclusió i l’equitat.
 • Elaborar un marc de referència sobre el procés d’aprenentatge de la comunicació oral, la lectura, l’escriptura i les matemàtiques.
 • Identificar i definir els aprenentatges bàsics de cada cicle d’educació infantil, primària i secundària.
 • Incrementar el personal de suport no docent, sobretot als entorns més complexos.
 • Implementar el model de tutoria compartida a la secundària.
 • Promoure mesures per incentivar la participació dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge.
 • Potenciar la formació en la modalitat d’assessorament.
 • Millorar la comunicació entre centres i famílies.
 • Treballar en xarxa per prevenir l’abandonament des del primer cicle d’ESO.
 • Treure feines burocràtiques i de gestió als equips directius.
 • Fer un estudi del model de formació dels docents que entren al sistema educatiu.
 • Determinar un percentatge màxim de renovació de plantilla per estabilitzar els equips docents.
 • Incentius per estabilitzar la plantilla als centres d’alta i màxima complexitat.
 • Estudiar la distribució horària setmanal dels docents de secundària per facilitar les coordinacions presencials i reunions.
 • Incrementar recursos per avançar en una educació a temps complet i assegurar que els alumnes vulnerables tinguin accés a les activitats, tant les de temps lectiu com les de no lectiu.
 • Dedicar, com a mínim, un 6 % del PIB a educació de qualitat, com marca la LEC, i aplicar-ho amb urgència abans del 2029.

Canvi d’horaris i calendaris, per més endavant

Propostes que s’inclouen dins una bateria de 154 mesures a llarg termini en què els experts demanen fer un estudi per analitzar si la recuperació de la sisena hora a l’escola pública seria adient i si cal revertir la jornada intensiva als instituts.

Pel que fa a la millora de la lecto-escriptura i les matemàtiques, les competències amb pitjors notes a PISA, aquest consell assessor proposa incorporar mestres especialistes a totes les escoles del país.

Lideratge pedagògic de les direccions

El document complet demana també més exigència per als docents, amb una millora de la formació inicial i més requisits per accedir a la borsa de substitucions, tot plantejant canvis en les oposicions. Els experts veuen necessària més estabilitat a les plantilles i un major lideratge pedagògic dels equips directius, als quals suggereix s’hauria d’alleugerir la càrrega diària de burocràcia que han de fer.

Compromís d’aplicar les mesures urgents

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha assegurat que el seu compromís és “fer una lectura intensa” de les mesures urgents i les de llarg termini i “donar una resposta d’aquí a unes setmanes” xifrant el cost de les mesures i proposant-ne un calendari.

Simó ha afirmat també que el govern “necessita aprovar els pressupostos” per tenir la partida prevista de 50 milions d’euros, que ha de servir per començar a revertir els mals resultats del PISA. La consellera ha dit que la voluntat del departament és desplegar “les mesures que tinguin més impacte” el proper curs.